Loden waterleidingen: verplicht verwijderen

Hoe herken ik loden leidingen?

Woningen gebouwd vóór 1960 kunnen nog loden leidingen hebben.
Je herkent de leiding aan de grijze kleur.

Wat is er mis met lood voor het milieu?

Lood is een zwaar metaal en kan milieuproblemen opleveren. Daarom valt het onder chemisch afval.

Waarom is lood slecht voor de gezondheid?

In loden leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en in het drinkwater komen.
Een te grote hoeveelheid kan leiden tot schade aan het zenuwstelsel, bloedarmoede, miskramen, aangeboren afwijkingen en nierbeschadiging. Daarom mag de concentratie lood in drinkwater maximaal 10 µg per liter zijn. Bij die hoeveelheid is het water veilig, ook voor zuigelingen.

Wat als ik loden leidingen heb?

Gebruik als je loden leidingen hebt flessenwater voor flesvoeding. Anders loopt de zuigeling een (klein) risico om te veel lood binnen te krijgen, wat kan leiden tot een iets lagere intelligentie (1 tot 5 IQ-punten) en tot gedragsveranderingen.
Vanaf de leeftijd van 1 jaar is het drinken van leidingwater uit loden leidingen risicoloos.
Loden leidingen moet je laten vervangen. Bij voorkeur door een installatiebedrijf.
Je kunt bij het plaatselijk Waterleidingbedrijf navragen of er loden leidingen gebruikt zijn voor je huisaansluiting.

Waar komt de plicht tot verwijdering vandaan?

Die norm is echter alleen haalbaar als loden leidingen vervangen worden. En dat is verplicht. Dat staat in de EG-Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG).