Inregelen van tapwatercirculatiesystemen

Om goed te kunnen inregelen kan het beste eerst een waterleidingberekening gemaakt worden van de volledige installatie, compleet met deelringen.

Het gemakkelijkste regel je in met inregelafsluiters voorzien van een volumetsroomuitleesglaasje.

Wacht na elke instelling een kwartier voordat de temperaturen gecontroleerd kunnen worden.

Maak na het volledig inregelen een meetrapport.

Vanaf de oplevering zullen alle temperaturen van de circulatieleidingen wekelijks gecontroleerd moeten worden.

Als de installatie goed in balans is, moet er nog twee maanden wekelijks worden gecontroleerd of alle temperaturen voldoen (60°C. of hoger).

Daarna is maandelijkse controle voldoende.