Omloopleidingen in waterinstallaties

Algemeen

 • Door het stilstaande water is er een vergrote kans op legionella.
 • Hierdoor zijn er beheersmaatregelen nodig.
 • Omloopleidingen kunnen het beste verwijderd worden.
 • De omloop voorzien van twee afsluiters (één aan het begin en één helemaal aan het einde) is een oplossing. De tussenliggende leiding moet dan afgetapt worden.
 • Het levert een vergrote kans op bedieningsvergissingen op.

Tapwatercirculatiepomp

 • Een omloopleiding is hier overbodig.
 • Bij uitval van de pomp zal het water alsnog door de stilstaande pomp stromen.

Drukverhogingsinstallaties

 • Omloopleidingen zijn hier overbodig.
 • Bij uitval van de pompen zal het water alsnog door de stilstaande pompen stromen.

Drukverminderingstoestellen (reduceerventielen)

 • Er kunnen omloopleidingen om reduceerventielen zitten voor het reinigen of vervangen van de filter die in of voor de reduceer zit.
 • Bij het toepassen van een zelfterugspoelend filter (op tijd of op drukverlies) is de omloopleiding niet nodig.

Zeven en filters

 • Er kunnen omloopleidingen om filters of zeven zitten voor het reinigen of vervangen van deze appendages.
 • Bij het toepassen van een zelfterugspoelend filter (op tijd of op drukverlies)of een zelfreinigende zeef is de omloopleiding niet nodig.

Watermeter

 • Deze kan om de meter heen gebouwd zijn voor het uitwisselen van de meter of bij calamiteiten.
 • Een passtuk verdient de voorkeur boven een omloopleiding.
 • Maak de omloopleiding aftapbaar door stopkranen te plaatsen aan het begin en het einde van de omloopleiding. Beide stopkranen direct aan de hoofdleiding monteren. De omloopleiding kan tussen de afsluiters afgetapt worden als er een aftapper in gemonteerd wordt en een beluchter.