Onderzoek naar Legionella in regenwater

brond: RIVM

29 april 2009
In monsters van enkele regenwatermeetnetten in Nederland is geen L. pneumophila, L. anisa of L. longbeachae DNA aangetroffen bij een verkennende studie.

Tijdens de zomerperiode van 2008 werden enkele regenwatermonsters onderzocht voor een verkennende studie naar de aanwezigheid van Legionella. Monsters van het Landelijk Meetnet Regenwater van het RIVM, alsmede monsters van stedelijke regenwatermeetnetten van de milieudienst Rijnmond en de provincie Limburg zijn geanalyseerd met behulp van moleculaire technieken.

Uit het onderzoek blijkt dat het verzamelde regenwater bacteriën bevat, maar er is met de toegepaste methode geen L. pneumophila, L. anisa of L. longbeachae DNA aangetroffen. In twee monsters werden mogelijk wel andere, nog niet eerder getypeerde, Legionellastammen aangetroffen.

Omdat niets bekend is over de gevoeligheid van de gebruikte detectiemethode voor toepassing op regenwater, kan over de aantoonbaarheid van Legionella in regenwater op basis van de huidige gegevens nog geen eenduidige uitspraak worden gedaan. Hiervoor is meer specifiek kwantitatief onderzoek nodig.