Per 1 juli 15% subsidie zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen.

Dit heeft minister Verhagen van EL afgelopen vrijdag bekendgemaakt. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Uneto-VNI is verheugd over de aandacht voor zonnepanelen, maar heeft twijfels bij de effectiviteit van een tijdelijke subsidieregeling. De branchevereniging uitte hier eerder kritiek over, door te stellen dat de subsidie averechts gaat werken. De installateursvereniging ziet meer in fiscale vergroening als instrument om duurzame energieopwekking te stimuleren.

Werkwijze
De subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Niet alleen voor de kosten van de zonnepanelen maar ook van de bijbehorende apparatuur kan subsidie worden aangevraagd. Per installatie wordt maximaal 650 euro subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt.

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.