Politiek wil deltaplan voor duurzame energie

Installatienet.nl – Het Deltaplan Nieuwe Energie dat zeven politieke partijen vandaag in Den Haag hebben gepresenteerd, verdient volgens brancheorganisatie UNETO-VNI alle steun. De denktanks van de partijen –CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP- concluderen in het plan dat een krachtig stimuleringsbeleid nodig is om een versnelde omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 mogelijk te maken. Zij stellen daarom voor een Deltawet Nieuwe Energie (DNE) in te voeren. UNETO-VNI roept de partijleiders op om de plannen te ondersteunen en vraagt een nieuw kabinet snel met een wetsvoorstel te komen.

Noodzaak

Volgens UNETO-VNI is een Deltawet voor energie dringend noodzakelijk. UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels: ‘Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing, maar het is te vrijblijvend en de initiatieven komen vanuit verschillende ministeries. Door de centrale verantwoordelijkheid straks bij één ministerie voor Energietransitie neer te leggen, winnen wij aan slagkracht’.

Overheidsmaatregelen

Volgens de voorzitter van UNETO-VNI moet de overheid nu dwingende maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Engels: ‘Met het huidige beleid lukt het niet om de overheidsdoelstellingen te realiseren. UNETO-VNI pleit al langer voor een Energietransitiefonds, fiscale vergroening en een duidelijk en robuust subsidiestelsel. Ik ben verheugd dat deze voorstellen nu ook in het Deltaplan Nieuwe Energie zijn opgenomen.’

Decentrale opwekking groene energie

Decentrale opwekking van energie – zonne- en windenergie, warmtepompen- moet volgens de politieke partijen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een volledig duurzame energievoorziening. Engels: ‘De energieconsument wordt straks energieproducent. Technisch is dit al mogelijk, maar grootschalige toepassing komt maar niet van de grond. De overheid zou dan ook een Feed-in tarief moeten introduceren, waarbij de energieleverancier verplicht wordt om terug geleverde energie voorrang te geven op het net en te vergoeden tegen het tarief van duurzaam opgewekte stroom.’

Impuls economie

Engels wijst erop dat uitvoering van het Deltaplan een forse impuls voor de Nederlandse economie zal opleveren. UNETO-VNI heeft onlangs het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) laten becijferen dat grootschalige verbeteringen aan de energie-efficiency van gebouwen een toegevoegde waarde heeft van 1.200 miljoen euro per jaar en 22.000 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. De politieke partijen onderschrijven in het Deltaplan deze conclusies van de brancheorganisatie.