Waarom past BIM zo goed bij Leever installatie adviseurs B.V.?

Omdat naast de technische kwaliteiten er communicatieve vaardigheden nodig zijn. Evenals integrale denkvaardigheden en kijk op de totale levenscyclus van de installatie. Daar komt nog bovenop dat er samengewerkt moet worden. Dienstverlenend zijn is dan zeer belangrijk, in combinatie met het oog hebben voor het gezamenlijk belang. Werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid zit bij ons in het bloed. Hiermee zij wij vooraanstaand in conflictpreventie en teamwork. In feite komt met BIM alles waar wij uniek in zijn volledig tot zijn recht.