Waterslag in tapwaterinstallaties

Waterslag is een drukverhoging ten gevolge van snelheidsverandering van een watermassa in een gesloten leidingsysteem. Als de bewegende watermassa plotseling tot staan wordt gebracht door het sluiten van een kraan ontstaat waterslag.

Waterslag zorgt voor geluidsoverlast.
Waterslagdempers mogen niet toegepast worden in warmwaterinstallaties.

Positieve invloed op waterslag (afname of verdwijning);

 • lagere volumestroom
 • tragere sluitingstijd van de kraan
 • kortere leidinglengte
 • grotere leidingdiameter
 • beugels met rubber inlage
 • flexibel tussenstuk
 • kunststof leidingsystemen
 • waterslagdemper
 • verlagen van de voordruk (indien mogelijk)
 • verwijderen van keerkleppen (waar mogelijk)
 • vergroten schakelvat drukverhogingsinstallatie (moet wel minimaal 30 schakelingen per dag hebben, of groter doorstromend schakelvat plaatsen)
 • een toerengeregelde drukverhoger in plaats van een aan/uit
 • drukverhoger buiten bedrijf stellen (als het mogelijk is)
 • vervangen van een inlaatcombinatie door een losse stropkraan met aftapper, keerklep type EA met aftapper en een boilerventiel van 8 bar
 • leidingen goed beugelen, met rubber inlage, de juiste afstanden tussen de beugels in, voldoende afstand bij passeren van leidingen of andere obstakels
 • korte aansluitleidingen bij snelsluitende kranen, afhankelijk van leidingmateriaal, volumestroom en sluitingstijd. Bij maximaal 1 meter zit je altijd goed. Zie anders ISSO-publicatie 30-3 blz. 39
 • gebruik geen koperen leidingen die los in mantelbuizen liggen
 • sluit tappunten of andere waterverbruikstoestellen aan volgens NPR 5075
 • sluit eengatskranen en closetreservoirs aan met flexibele slangen met KIWA-keur

Negatieve invloed op waterslag (toename);

 • hogere volumestroom
 • snellere sluitingstijd van de kraan
 • langere leidinglengte
 • kleinere leidingdiameter
 • beugels zonder rubber inlage
 • metalen leidingsystemen