Nieuwe norm energieprestatie

De nieuwe norm voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, NEN 7120, is half april gepubliceerd. Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Met de publicatie van NEN 7120 wordt een volgende stap gezet voor de energieprestatie van gebouwen.

De nieuwe norm doet recht aan de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. Ook sluit NEN 7120 beter aan bij de ervaringen die de afgelopen jaren in de praktijk zijn opgedaan. Daarmee is de waardering van diverse (product)innovaties realistischer dan voorheen.

Niet direct

NEN 7120 vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, NEN 5128 en NEN 2916. Deze vervanging gaat echter niet direct in. Het ministerie van BZK bepaalt de datum van aansturing van deze norm via de Bouwregelgeving. Tot die tijd blijven de huidige normen voor de bepaling van de energieprestaties van gebouwen gelden, maar kunnen marktpartijen al wel kennisnemen van deze nieuwe bepalingsmethoden.
Hoewel NEN 7120 op termijn gaat gelden als bepalingsmethode voor energieprestatie van bestaande bouw, blijven de huidige bepalingsmethoden van ISSO hiervoor nog voor onbepaalde tijd van kracht.

Gelijktijdig

Naast NEN 7120 spelen twee andere normen een belangrijke rol bij de energieprestatie. Dit zijn NEN 8088-1 (Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen) en NVN 7125 (Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)). Deze normen worden gelijktijdig gepubliceerd.