200 kPa op het leveringspunt

Waterwerkblad 2.1C zegt dat bij drinkwaterinstallaties gerekend moet worden met 200 kPa op het leveringspunt, gemeten op maaiveldniveau. Om eventueel een drukverhogingsinstallatie te kunnen besparen wordt aangeraden de daadwerkelijke dynamische druk op te vragen bij het waterleidingbedrijf.