Waterwerkblad 2.1C

Waterwerkblad 2.1C zegt dat bij drinkwaterinstallaties gerekend moet worden met 200 kPa op het leveringspunt, gemeten op maaiveldniveau. Om eventueel een drukverhogingsinstallatie te kunnen besparen wordt aangeraden de daadwerkelijke dynamische druk op te vragen bij het waterleidingbedrijf.
Het bereken van nooddouches werd voorheen in dit werkblad niet aangegeven. Voor het bepalen van de ontwerpvolumestroom met nooddouches gaat men uit van factor 0,25 over het sanitair gebruik. De gelijktijdigheid van de brandslanghaspels moet worden ingeschat. Een risicoanalyse moet aangeven wat de gelijktijdigheid van de nooddouches (oog-, gelaat-, en/of lichaamsdouche) is.
Bij waterleidingberekeningen wordt geadviseerd voor bochten e.d. een factor van 1,2 toe te passen op de leidinglengtes. Voor verschillende kunststof leidingsystemen gelden grotere drukverliezen voor de hulpstukken. Dit zal opgevraagd moeten worden bij de fabrikant.