Afgiftesystemen

Verschillende manieren van koelen

Hoe kunnen wij u helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop “koude” kan worden opgewekt, getransporteerd en afgegeven aan de ruimte.

Afgifte door middel van ventilatielucht.

Koelen met ventilatielucht is alleen mogelijk in geval van mechanische toevoer of gebalanceerde ventilatie. In een luchtbehandelingskast wordt de toevoerventilatielucht gekoeld. De gekoelde ventilatielucht wordt in de ruimten ingeblazen. Het te behalen effect is met name afhankelijk van de hoeveelheid ventilatie: het zogenaamde ventilatievoud in luchtwisselingen per uur. Lees meer over koeling door ventilatielucht..

» Prijs indicatie voor een TO-berekening

» Vraag direct een offerte aan voor een temperatuuroverschrijdingsberekening

Afgifte door middel van inductie-units.

afgiftesystemen

Indien het ventilatievoud onvoldoende is om een voldoende koelend effect te bereiken kan het koelvermogen worden vergroot door het circulatievoud van de lucht in de vertrekken te vergroten met behulp van inductie-units. In een inductie-unit zit een convector die de meegezogen lucht afkoelt. Hiervoor dient wel een extra circulatienet voor gekoeld water naar de inductie-units te worden aangelegd. Lees meer over koeling door inductie-units..

Afgifte door middel van vloerkoeling.

Bij vloerverwarming/-koeling vindt de warmteafgifte plaats via de vloer. Dit systeem is in te passen in bestaande gebouwen bij ingrijpende renovatie. De vloerkoelleidingen kunnen worden ingefreesd in een bestaande afwerkvloer (mits voldoende dik) of worden aangebracht in een nieuw aan te brengen afwerkvloer. De distributie vindt plaats door middel van watervoerende leidingen. Lees meer over koeling door vloerkoeling..


Linktip » Hoge binnentemperaturen voorkomen.


Afgifte door middel van klimaatplafond.

Hierbij vindt afgifte plaats via een plafondsysteem met daarin slangenregisters. Dit systeem is in te passen in bestaande gebouwen. De distributie bestaat uit gekoeld waterleidingen. Het klimaatplafond kan tevens worden gebruikt voor verwarming. Dit stelt wel aanvullende eisen aan de bouwfysica en het ventilatiesysteem (Hoge isolatie waarde van de gevel om tocht langs de ramen te voorkomen). Lees meer over koeling door klimaatplafonds..

Afgifte middels ventilatorconvectoren.

Ventilatorconvectoren, ook wel fancoils genoemd, komen in verschillende uitvoeringen voor. Deze ventilatorconvectoren komen meestal voor als units met directe verdamping: als transportmedium wordt koudemiddel toegepast. Systemen kunnen variëren van splitunit-airconditioners tot en met VRV systemen waarbij één compressiekoelmachine tot circa twintig binnenunits van koude voorziet. Een splitunit bestaat uit een buitendeel en een binnendeel. Als energiedrager wordt een koudemiddel toegepast dat verdampt in de binnenunit en condenseert in de buitenunit. Lees meer over koeling door ventilatorconvectoren..


Linktip » Waarom een temperatuuroverschrijdingsberekening?


Afgifte middels mobiele airconditioners.

Mobiele airconditioners combineren opwekking en afgifte in één mobiel apparaat. Ruimtelucht wordt aangezogen en deels gekoeld aan de ruimte toegevoerd. Het overige deel aangezogen lucht wordt met de afgevoerde warmte naar buiten geblazen. Er dient een geveldoorvoer te worden gerealiseerd. De naar buiten afgevoerde hoeveelheid lucht moet ook weer worden toegevoerd. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van warme buitenlucht. Deze vorm van koeling is daarmee minder efficiënt. De unit is voorzien van een lekbak die regelmatig moet worden geleegd. Nadeel van deze mobiele units is dat geveldoorvoeringen nodig zijn. Lees meer over koeling door mobiele airconditioners..

Afgifte door middel van betonkernactivering.

Bij betonkernactivering vindt de warmte- en koudeafgifte plaats via leidingen in vloeren en plafonds. De warmte of koude wordt daarbij zowel door de vloer als ook door het plafond aan het vertrek afgegeven. Door gebruik te maken van de hele bouwmassa voor opslag van koude kan met een lager koelvermogen worden volstaan. Dit systeem is niet in te passen in bestaande gebouwen. De slangenregisters in het plafond dienen in de betonvloeren (in de fabriek) te worden opgenomen. Lees meer over koeling door betonkernactivering..

Interesse?

Bedrijven die een temperatuuroverschrijdingsberekening bij ons bestelden, kwamen ook wel voor;

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.