Afgifte door middel van inductie-units

Hoe kunnen wij u helpen?

inductie-unitsIndien het ventilatievoud onvoldoende is om een voldoende koelend effect te bereiken kan het koelvermogen worden vergroot door het circulatievoud van de lucht in de vertrekken te vergroten met behulp van inductie-units. In een inductie-unit zit een convector die de meegezogen lucht afkoelt. Hiervoor dient wel een extra circulatienet voor gekoeld water naar de inductie-units te worden aangelegd.

» Prijsindicatie voor een temperatuuroverschrijdingsberekening

» Vraag direct een offerte aan voor een temperatuuroverschrijdingsberekening

Voordelen

+ Koelen met beperkte luchttoevoer.
+ Individuele ruimteregeling mogelijk.
+ De lucht wordt niet alleen gekoeld maar ook gedroogd. Hierdoor kunnen personen gemakkelijker warmte middels transpiratie afvoeren.
+ Grotere koelvermogens mogelijk.

Nadelen

– Hogere investeringskosten.
– Grotere lucht(stof)verplaatsing in de ruimten.
– De plaats van de unit is kritisch ter voorkoming van tochtklachten.
– Hogere geluidsproductie
– De grotere benodigde ruimte boven het plafond.

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.