ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen

De afgelopen jaren zijn richtlijnen ontwikkeld om de groei van Legionella in leidingwaterinstallaties tegen te gaan. Een belangrijk aspect daarvan vormt het voorkomen van hotspots in de drinkwaterinstallatie en uittapleidingen van warmtapwater. Hotspots zijn plaatsen in de drinkwaterinstallatie of uittapleiding van warmtapwater, waar water tot boven 25 ˚C kan opwarmen.
Volgens het Bouwbesluit en het Waterleidingbesluit moeten alle installaties voldoen aan de algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties in NEN 1006 [1]. De bovengrens van 25 ˚C is hierin opgenomen
Een trend in de bouw is dat voor alle installaties de leidingen zoveel mogelijk worden weggewerkt in bouwkundige constructies zoals vloeren en wanden, maar ook in plinten, leidingkokers en verlaagde plafonds in gangen. Bij nieuwbouw van woningen worden de leidingen veelal in de dekvloer aangelegd. Bij renovatie van woningen is de positie van leidingen afhankelijk van de ingreep. Indien de woning verregaand wordt gerenoveerd en de plattegrond compleet wordt gewijzigd ontstaat een situatie die vergelijkbaar is met nieuwbouw. Bij behoud van plattegrond, beperkingen in de bouwmethode of bij renovatie in bewoonde staat zijn alternatieven nodig. Hierbij worden leidingen vaak in plafonds, voorzetwanden, plinten of in opbouw aangelegd.
In vrijwel alle situaties leidt dit tot zodanige concentraties van leidingen dat het lastig is om te blijven voldoen aan de eis die gesteld is in NEN 1006.

Plaatsen in woongebouwen waar sprake is van een verhoogd risico van opwarming van waterleidingen, zijn:

  • in vloeren en plafonds van badruimten;
  • in de buurt van warmteverdeelunits van de cv-installaties;
  • in en rond meterkasten met warmtelevering (stadsverwarming, blokverwarming).

Het risico van opwarming is nog groter in gebouwen met een verhoogd temperatuurregime zoals bejaardenhuizen en verzorgingshuizen.
Aan de gestelde eis uit NEN 1006 [1] kan alleen worden voldaan als hiermee al in een vroeg stadium van het bouwproces rekening wordt gehouden. Te vaak komen adviseurs, installateurs en (bouwkundige) aannemers in latere fasen van het bouwproces in situaties terecht waarin het oplossen van het probleem niet, of slechts nog tegen zeer hoge kosten mogelijk is. Wanneer deze eis in de ontwerpfase is opgelost, resteert echter nog het probleem van de controle op uitvoering en beheer van de leidingwaterinstallatie in latere fasen.
Dit alles pleit voor een integrale benadering waarbij alle betrokken partijen uit zowel de bouw- als de installatiebranche met elkaar in gesprek gaan, om afstemming te bereiken over nieuwe ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen.

Deze ISSO-SBR-publicatie beoogt ontwerpers, bouwers, installateurs en gebouwbeheerders op een overzichtelijke manier een handreiking te bieden voor het realiseren van hotspotvrije leidingwaterinstallaties. Samen met andere aspecten in ontwerp en uitvoering draagt een hotspotvrije leidingwaterinstallatie bij aan de realisatie van een legionellaveilige woning.
De publicatie moet dienen als een praktisch hulpmiddel voor alle partijen die betrokken zijn bij de bouw van nieuwe woningen. Het biedt modeloplossingen voor veel voorkomende situaties waarbij hotspots kunnen ontstaan.

De publicatie is voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen en realiseren van gebouwen. Te weten: architecten, installateurs, adviseurs, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en leveranciers.

BRON: isso.nl