Nieuwe Legionella wet- en regelgeving per 1 juli 2011

Het nieuwe Drinkwaterbesluit, dat op 1 juli 2011 in werking treedt, heeft veel grotere gevolgen voor de installatiesector dan aanvankelijk was aangenomen.

In het besluit waarmee door de Ministerraad is ingestemd, blijkt nu dat fysische beheerstechnieken en fotochemische beheer voor Legionellapreventie op alle locaties mogen worden toegepast. Voor deze technieken wordt bovendien geen onderscheid meer gemaakt in prioritaire en zorgplicht locaties en ook niet in bestaande bouw of nieuwbouw. Het nieuwe Drinkwaterbesluit stelt wel hoge eisen aan deskundig beheer van installaties waarin deze technieken worden toegepast.
In de nieuwe Drinkwaterwet wordt het niet opvolgen van de regels voor Legionellapreventie zwaarder bestraft.

Bron TVVL