Personenbenadering i.p.v. bezettingsgraadklasse

In het huidige bouwbesluit zijn de bezettingsgraadklassen vervangen door de personenbenadering. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van het beoogde aantal personen in een ruimte. Bij bestaande bouw wordt uitgegaan van het aantal personen dat daadwerkelijk in een ruimte aanwezig mag zijn.

De belangrijkste wijziging met het vorige Bouwbesluit is dat de ventilatiecapaciteit wordt berekend aan de hand van het beoogde aantal personen in een ruimte of een gebied (nieuwbouw) respectievelijk het aantal personen dat daadwerkelijk aanwezig mag zijn (bestaande bouw). Tevens is het niveau van de voorschriften voor bestaande bouw aangescherpt.

Sinds het nieuwe Bouwbesluit hebben wij, dankzij vele projecten, ruime ervaring opgedaan met de nieuwe berekeningsmethodiek. Wij maken dan ook graag uw ventilatieberekeningen.