Onze ervaring met EPG-berekeningen

De invoering van de EPG norm vond 1 juli 2012 plaats. De EPG is anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.

Uiteraard verzorgen wij uw EPG-berekeningen. Wij hebben inmiddels ervaring opgedaan. Wij bemerkten, vooral vlak voor en vlak na 1 juli dat er veel onduidelijkheid was. Bij overheden en de programmamakers. Inmiddels is dat al een stuk verbeterd!

De nieuwe EPG (energieprestatienorm van gebouwen)
De Energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt voor ;

 • woningen
 • kantoren
 • scholen
 • winkels
 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • logiesgebouwen
 • detentiepanden
 • enz.

Nieuwe normbladen voor de EPG-norm;
NEN heeft de nieuwe norm op 15 april 2011 uitgegeven. Het is de NEN 7120.
NEN publiceert nog twee nieuwe normen, die nodig zijn voor de EPG:

 • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
 • de ventilatienorm (NEN 8088-1).

EPG eerst alleen voor nieuwbouw
De EPG geldt alleen voor de nieuwbouw. Later zal de EPG ook gaan gelden voor bestaande gebouwen.

» Vraag direct een offerte aan voor een EPG-berekening