Problemen en oplossingen als van grote terreinwaterleidingen nog maar weinig afname is;

Het water in de terreinleidingen moet binnen 24 uur ververst zijn. Om bacteriële aangroei te voorkomen is een snelheid van minimaal 0,5 meter per seconde nodig. Beiden zal niet het geval zijn.
Niet gebruikte leidingdelen zullen afgekoppeld moeten worden. Binnen 5x de diameter. Wekelijks spoelen mag ook.
Veelal zijn terreinleidingen die ouder zijn dan 25 jaar gemaakt als ringleiding. Het nadeel daarvan is dat er één of meer leidingdelen zijn waar doorstroming niet over gegarandeerd kan worden.
Het water in de terreinleidingen moet legionellaveilig zijn. Pas dan kan het water in de gebouwen ook legionellaveilig zijn of worden.

Dit zal er moeten gebeuren om veilig leidingwater te kunnen tappen;
• Leidingdelen van niet gebruikte panden of terreintappunten afdoppen binnen 5x de diameter. Of wekelijks spoelen volgens de Waterwerkbladen.
• Laat berekenen of er voldoende verversing is in de terreinwaterleidingen. Zo niet, laat een spoelprogramma opstellen volgens de Waterwerkbladen.
• Laat onderzoeken of de terreinleidingen als ringleiding gemaakt zijn. Mocht er een ring liggen, dan moet het overbodige leidingdeel verwijderd worden. Dat is het leidingdeel waar het cumulatieve drukverlies het hoogste is.
• Laat aan het einde van de terreinleidingen een watermonster nemen. Dan kan er geconcludeerd worden of het water in orde is. Zo nee, dan zal er nagekeken moeten worden of bovenstaande punten goed uitgevoerd zijn. Zo ja, reinig de terreinleidingen door spoelen. Neem dan aansluitend nogmaals watermonsters. Als spoelen volgens de werkbladen niet werkt, neem dan contact met ons op. Want dan zullen er specialistische maatregelen genomen moeten worden.