Uw kantoor of woning wordt niet warm genoeg. U heeft het koud. Hoe lost u die problemen op?

Uw kantoor of woning wordt niet warm genoeg. U heeft het koud. Hoe lost u die problemen op?

Wij kunnen een rapport maken waarin staat wat er wel en niet volgens de regelgeving is. Dit is een voorbeeld van een koudeklachtenrapportage;

Gebruikte gegevens 

Van u ontvangen tekeningen per mail.

Uw vraagstelling

Wat is de warmtebehoefte van de woonkamer?

Wat is de capaciteit van de vloerverwarming?

Is de vloerverwarming hoofdverwarming of niet?

Is er nog aanvullende verwarming nodig?

 

Installatieomschrijving

In de woonkamer zit vloerverwarming. Ook zijn er convectoren bijgeplaatst. 

De vloerverwarming is ligt hart op hart 125 mm. , aldus de installateur.

De wandconvectoren zijn van Jaga, type Tempo.

De badkamer wordt elektrisch verwarmd.

Wat is de warmtebehoefte?

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben we een warmteverliesberekening gemaakt. Volgens afspraak is deze gemaakt volgens ISSO 51.

Dit zijn onze uitgangspunten voor deze berekening;

Glas

Opgave door: Glastech

U-waarde: 1.1 W/m2.K

Qv10-waarde

2,2 dm3/s.m2Ag

MV systeem:

Mechanische afvoer, natuurlijke toevoer

Rc waarden wanden/vloeren:

Buitenmuur: Rc=0,36

Dak: Rc=2,5

Ontwerptemperatuur woonruimte:

20˚C

Opwarmtoeslag:

5 W/m2

Temperatuurconditie buiten:

-10˚C

Benodigd voor de woonkamer en de vide getotaliseerd is 6113 Watt.

Benodigd voor de entresol is 2898 Watt.

De berekening is als bijlage toegevoegd.

Wat is de capaciteit van de vloerverwarming?

Afgifte van de vloerverwarming is 89 W/m2 (opgave fabrikant), isolatie met een Rc van 0,113, h.o.h. 125 mm. , gemiddelde watertemperatuur 45°C. De vloerverwarming is van het type renovatie, waardoor er een correctiefactor optreedt van 0,6. Hierdoor is de afgifte 53,4 W/m2.

Oppervlakte van de woonkamer waar vloerverwarming gelegd kan worden is 36,8 m2.

Dit houdt in dat er een afgifte gecreëerd is van 1965 Watt.

Is de vloerverwarming hoofdverwarming of niet?

In de ISSO-publicatie 51 staat als definitie:

Vloer-/wand- of plafondverwarming als hoofdverwarming = De gehele ruimte wordt verwarmd met vloer, wand- of plafondverwarming en er is geen ander verwarmingssysteem (bijv. radiatoren) aanwezig.

De vloerverwarming is dan ook geen hoofdverwarming.

Is er nog aanvullende verwarming nodig?

Ja, er is aanvullende verwarming nodig.

Getotaliseerd is er 9011 Watt aan vermogen nodig. Er is aan vloerverwarming gelegd: 1965 Watt. De resterende 7046 Watt zal nog aangevuld moeten worden met verwarmingslichamen.

De ISSO-publicatie 49 is speciaal voor vloerverwarming (ook voor wandverwarming en vloer-/wandkoeling). In deze publicatie staat aangegeven bij het toepassingsgebied dat in nagenoeg alle gevallen bij nieuwbouw vloerverwarming gelegd kan worden als hoofdverwarming. Bij renovatieprojecten kan een aanvullend convectief verwarmingssysteem nodig zijn.

Conclusie

In dit (renovatie)project is vloerverwarming als hoofdverwarming niet mogelijk. Het is echter wel verstandig dat er in deze woonkamer voor vloerverwarming gekozen is. Een verblijfsruimte met een vide is niet comfortabel te krijgen zonder vloerverwarming. De vloerverwarming dekt 21,8% van het vermogen. De convectoren zijn voor het aanvullende deel van het vermogen. De convectoren hebben thermostaatkranen, waardoor de vloerverwarming voorrang krijgt. Er is 7046 Watt aan aanvullend vermogen nodig. De huidig geselecteerde convectoren geven totaal 5622 Watt bij 90/70/20. De convectoren zullen dan ook groter geselecteerd moeten worden.


Samenvatting

  • De vloerverwarming is geen hoofdverwarming (ISSO 51).
  • Omdat het een bestaand pand is kan niet verwacht worden dat de vloerverwarming alleen het benodigde vermogen dekt (ISSO 49).
  • De vloerverwarming dekt 21,8% van de benodigde capaciteit.
  • De convectoren zijn niet van voldoende grootte om de resterende vraag aan te vullen.
  • Vanwege de combinatie convectoren + vloerverwarming wordt het comfort verhoogd ten opzichte van alleen convectoren of radiatoren.