Legionella in zwembad Dijnselburg in Zeist

ZEIST – In zwembad Dijnselburg Zeist is de legionella-bacterie aangetroffen. De twee whirlpools waarin de besmetting was vastgesteld, zijn gesloten. Het zwembad is wel open.
Dijnselburg is dit jaar voor ruim een 1 miljoen euro duurzaam verbouwd, waarbij vooral het technische gedeelte grondig onder handen is genomen. Nu – ruim een maand na de officiële opening – komt de legionella-besmetting aan het licht. Bij de kassa ligt een informatie-bulletin.
De gemeente laat onderzoeken hoe en waar de besmetting is ontstaan.
  • Het zwembad is net voor veel geld verbouwd. Hoe kan het dat er een legionella bacterie is?

Zwembad Dijnselburg is in de zomermaanden verbouwd om het energieverbruik drastisch te verminderen. Of dit verband houdt met de verbouwing is onbekend. Op dit moment wordt een technisch onderzoek gedaan naar de oorzaak van de legionella. Eventuele kostenconsequenties zijn nog niet duidelijk.

  • Hoe komt het dat er een legionella besmetting is?

De oorzaak van de legionella besmetting is nog onbekend. Op dit moment wordt een technisch onderzoek naar gedaan. De bacterie komt voor in water bij een temperatuur tussen de 20°C en 50°C, vooral in stilstaand water .

  • · Er zijn 2 whirlpools gesloten maar moet het zwembad ook dicht?

Nee, het zwembad hoeft niet dicht. Er is geen kans op legionella besmetting in het gewone zwembad. In zwembadwater is er geen risico op bacteriegroei en besmetting omdat er voldoende chloor aan het water wordt toegevoegd. De whirlpools waar gisteren de legionella bacterie zijn geconstateerd, zijn meteen gesloten.

De kans dat mensen ziek zijn geworden of worden van de gevonden Legionellabacterie is zeer klein. Dit risico beperkt zich met name tot mensen die tot een van de genoemde risicogroepen. Zelfs dan is het risico zeer klein.

  • Hoe zit het met de veiligheid van de zwembadbezoekers?

Antwoord: De whirlpools zijn gesloten. Er is geen risico voor bezoekers en personeel.

  • Wat voor maatregelen zijn er genomen of gaan er genomen worden?

De Whirlpools zijn gesloten. De verdere maatregelen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het technisch onderzoek dat nu gaande is naar de oorzaak van de te hoge legionella waarde.

Bron: De Nieuwsbode Zeist