RIVM-rapport Effectiviteit beheersplannen legionellapreventie verschenen

Eigenaren van leidingwaterinstallaties ervaren de beheersplannen voor legionellapreventie als ingewikkeld, ontoegankelijk en te uitgebreid. Zij geven aan onvoldoende te zijn voorgelicht over risico’s, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zij verdiepen zich zelf niet in de regelgeving maar huren daarvoor adviseurs in. De kwaliteit van deze adviseurs loopt sterk uiteen.

Dit blijkt uit onderzoek dat het Kiwa en het RIVM hebben uitgevoerd bij de medewerkers van waterbedrijven, die de regelgeving legionellapreventie controleren. Voor het onderzoek zijn 22 ervaren controleurs geïnterviewd die indirect de ervaringen van de eigenaren van leidingwaterinstallaties weergeven. In 2004 heeft de VROM-Inspectie afspraken gemaakt met de waterbedrijven over de wijze waarop deze controles worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in de Inspectierichtlijn 2005. De waterbedrijven controleren driejaarlijks de leidingwaterinstallaties die bij hun bedrijf zijn aangesloten en waarvoor de regelgeving legionellapreventie geldt.

De belangrijkste aanbevelingen om deze situatie te verbeteren zijn:

  • een intensievere voorlichting;
  • maatwerk in de uitwerking van de regelgeving;
  • eisen te stellen aan de kwalificatie van de adviseurs (zoals bijvoorbeeld neergelegd in BRL 6010);
  • het gebruiksgemak van de beheersplannen te vergroten.

De aanbevelingen uit dit rapport worden meegenomen bij de herziening van het Waterleidingbesluit in 2009, onderdeel legionellapreventie. De VROM-Inspectie zal met de ‘Interventiestrategie Legionellapreventie’, die vanaf 2009 is ingevoerd, de voorlichting aan de eigenaren intensiveren.

Opmerking van Leever B.V. ;
Wij zorgen er voor dat u door de bomen het bos ziet. Met heldere overzichten: https://www.leever.nl/legionella/onze-aanpak/