Wanneer moet u een legionellabeheersplan laten maken?

In een uitzending van TROS-opgelicht d.d. 27-4-2010 is te zien dat er een bedrijf is dat legionellabeheersplannen verkoopt door de potentiële klanten bang te maken. 

Hoe is de wetgeving?

Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Dit staat in het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven. Deze uitgaven schrijven het ontwerp en het beheer van drinkwaterinstallaties voor. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat legionellagroei kan plaatsvinden.

Het Waterleidingbesluit hoofdstuk IIIC gaat specifiek in op legionellapreventie:

•Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht een legionellarisicoanalyse uit te voeren;

  1. Ziekenhuizen
  2. Zorginstellingen
  3. Verblijfsaccommodaties
  4. Asielzoekerscentra
  5. Gevangenissen en verwante inrichtingen
  6. Zwemgelegenheden
  7. Kampeerterreinen
  8. Jachthavens

•Overige bedrijven en instellingen zijn verplicht te zorgen voor een deugdelijke installatie(Waterleidingbesluit artikel 4 lid 1, (Zorgplicht).