Warmtapwatercirculatiesystemen: voorkom hoge energiekosten

Blog6

Warmtapwatercirculatiesystemen: voorkom u hoge energiekosten. Verbruiken circulatiesysteem veel energie? Dan zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen.  In deze blogreeks zetten wij alle problemen met tapwatercirculatiesystemen voor u op een rij. Mét de bijbehorende adviezen natuurlijk! Vandaag blog 6: tips om het energieverbruik te verlagen.

Op deze manier kunt u het energieverbruik van het tapwatercirculatiesysteem minimaliseren;

  • Is er tijdens een bepaalde periode geen warmwatergebruik in een pand? Dan kunt u ervoor kiezen om de circulatiepomp voor die periode stop te zetten. Dit kan leiden tot een energiebesparing van ongeveer 19% bij een stilstand van 8 uur per 24 uur. Dit komt omdat er minder warmteverlies is uit de leidingen is en de pomp deels geen stroom verbruikt. Let op: voordat het warmwater weer gebruikt wordt, moet het water minimaal één keer gecirculeerd zijn. Aanbevolen wordt om niet langer dan 10 uur het circulatiesysteem stil te leggen vanwege de groei van bacteriën.
  • isoleren van warmtapwatercirculatiesystemen Zorg dat de leidingen goed zijn geïsoleerd. Gebruik een maximale lambda-waarde van 0,04 W/m.K en een minimale isolatiedikte van 35 mm. Dit advies staat in de ISSO-publicatie 55.
  • Isoleer ook de pomp (niet de elektromotor) en de appendages.
  • Controleer op lekkages.

Inregelen helpt om energie te besparen

  • Regel de installatie goed in. Om goed te kunnen inregelen kunt u het best eerst een waterleidingberekening maken van de volledige installatie, compleet met deelringen. Zie verder ons advies in blog 7!
  • Maak gebruik van thermostatische circulatieventielen in combinatie met een tapwatercirculatiepomp met toerenregeling op druk, voorzien van energieklasse A.
  • Heb je een enkelvoudig circulatiesysteem. Dus geen deelringen? Dan kun je een tapwatercirculatiepomp met toerenregeling op temperatuur toepassen.

Besparing bij warmtapwaterbereiders

  • Voorkom indirect gestookte boilers die rechtstreeks aangesloten zit op een HR-ketel. Hierdoor kan de HR-ketel vanwege de hoge retourtemperatuur niet condenseren. Het gebruik van een oplaadsysteem in combinatie met een HR-ketel is interessanter omdat daar wel een lage retourtemperatuur ontstaat in het cv-deel.
  • Bekijk of in tapwatercirculatiesystemen de temperatuur verlaagd kan worden. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de retourinlaat bij de boiler boven de 60°C moet blijven.

 

Is circulatie vanwege de wachttijd niet noodzakelijk? Dan is een circulatiesysteem zonde. Als het wel nodig is, dan heb je wel meer energieverlies door transmissie. Maar bij een decentraal systeem zijn de energiekosten door opwekking meestal hoger. Daarbij komt ook nog dat decentraal hogere onderhoudskosten vraagt, meer opstelruimte en meer bouwkundige voorzieningen.

 

Tot slot: maak gebruik van duurzame energievormen. Denk hierbij aan zonnewarmtesystemen, warmteterugwinning uit afvalwater, warmtepompsystemen etcetera. Meer weten over dit onderwerp, of heeft u advies nodig? Wij helpen u graag! Onze adviseurs hebben specifieke kennis op dit gebied. Neem contact met ons op

Dit was blog 6: Warmtapwatercirculatiesystemen: voorkom u hoge energiekosten.

Terug naar blog 5.

Blog 7 gaat over Energieverliezen bij tapwatercirculatiesystemen. Deel 1: isolatie