isoleren van warmtapwatercirculatiesystemen

Energieverliezen bij tapwatercirculatiesystemen. Deel 1: isolatie

Blog7

Tapwatercirculatiesystemen hebben als nadeel dat er altijd energieverliezen zijn. Dit komt door het frequent rondpompen van verwarmd water. Hoe kun je toch zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, ondanks het tapwatercirculatiesysteem? We noemen zeven dilemma’s en u leest over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tapwatercirculatiesystemen. In deze blog dilemma 1 en 2.

Dilemma 1: wel of geen dikkere isolatie?
Het isoleren van de leidingen is een belangrijke eerste stap. In de oude Waterwerkbladen staat dat een dikkere isolatie dan 25 millimeter niet veel extra bijdraagt aan het besparen van energie. Dit is inmiddels achterhaald! In de huidge ISSO-publicatie staat, dat elke meter leiding van het circulatiesysteem per jaar 15 m3 aardgas kost. De berekeningsuitgangspunten staan er niet bij vermeld. En dus is het advies:

• Gebruik isolatie van minimaal 35 millimeter dik.
• Gebruik isolatiemateriaal met een maximale lambda-waarde van 0,04 W/m.K.
• Zorg dat het isoleren van appendages en de pomp (niet de motor) standaard wordt.

Dilemma 2: aftakkingen van een circulatiesysteem – wel of niet isoleren?
In de literatuur zijn verschillende uitspraken gedaan over het isoleren van warmwateruittapleidingen, direct nadat zij afgetakt zijn van een circulatiesysteem. Intussen weten we wel dat het advies is om deze leidingen niet te isoleren. Maar wat doe je met het eerste stukje direct na het circulatiesysteem?
Ons advies: isoleer dit eerste stukje niet. Zo voorkom je doorwarming. Met wel isoleren van het eerste stukje haal je een koudebrug weg. Maar voorkomen van doorwarming is het belangrijkst. De kolom met water die verglijdt van circa 65°C. naar de omgevingstemperatuur verklein je door het eerste stukje aftakking niet te isoleren.

In de volgende blog leest u over dilemma’s rondom leidingen en boilers.