Alternatieven voor bestrijding van legionella niet zonder risico

Fysische beheerstechnieken en fotochemisch beheer mogen volgens het nieuwe Drinkwaterbesluit vanaf 1 juli overal worden gebruikt om legionella te bestrijden. Dat is niet zonder risico.
Daarvoor waarschuwt Will Scheffer van TVVL. Nu nog is toepassing van de alternatieve technieken beperkt tot ‘prioritaire’ instellingen als ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. “Tot nog toe bepaalt de Ladder van VROM op welke manieren de legionellabacterie moet worden bestreden”, zegt Scheffer. Thermisch beheer is de eerst aangewezen methode, gevolgd door achtereenvolgens fysisch, elektrochemisch en chemisch beheer.

Schijnveiligheid
Het nieuwe Drinkwaterbesluit staat toe dat fysische beheerstechnieken en fotochemisch beheer per 1 juli overal mogen worden toegepast. “Voor deze technieken wordt geen onderscheid meer gemaakt in prioritaire locaties en locaties waarvan de beheerder is gebonden aan zijn zorgplicht”, zegt Scheffer. Ook het onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw verdwijnt. “Aanbieders van alternatieve technieken zullen er met nadruk op wijzen dat met hun producten minder energie voor warmtapwater nodig is. Daarmee denken ze hun marktaandeel te kunnen vergroten.” Op papier lijkt een lagere temperatuur niet ten koste te gaan van de veiligheid. De alternatieve technieken scheppen volgens Scheffer echter schijnveiligheid. Ze wekken de indruk dat de achterliggende leidingwaterinstallatie altijd veilig is. “Maar het beheer daarvan is complex en de alternatieve technieken maken het nog complexer!”

bron: cobouw.nl