Hulp bij geschillen

Wij helpen u bij het oplossen van technische geschillen.

Hoe kunnen wij u helpen?

U heeft een technisch geschil en wilt uw kansen inschatten. Zit u fout of niet? Of is er een middenweg en kunt u er samen uitkomen? U heeft natuurlijk het liefst dat uw relatie met de klant niet wordt geschaad!

Als installatietechnisch adviseur bemiddelen wij regelmatig bij technische geschillen. Dit doen wij zo:

Wij luisteren naar beide partijen en bestuderen de stukken.
U hoort van ons of één van de partijen voor 100% gelijk heeft. Heeft geen van beide partijen voor 100% gelijk, dan geven wij aan wie de normering het meest aan zijn of haar kant heeft staan.
Vervolgens komen we met een voorstel hoe het geschil opgelost kan worden.

Leever: uw installatietechnisch mediator

Dankzij onze werkwijze wordt in harmonie gezocht naar de juiste oplossing. Zo blijft de klantrelatie intact. Is dit toch niet mogelijk, dan kunnen wij u ondersteunen bij een juridisch conflict. Dit doen wij door uw gelijk te bewijzen met behulp van technische onderbouwingen. Ook kunnen we u verdedigen of gewicht in de schaal leggen bij een schikking.

Lees ook: second opinions

U ontvangt …

  • Een rapportage
  • Bijlagen
  • Een conclusie
  • Mondelinge toelichting

Voorbeeld van een rapportage bij geschillen

Interesse?

Bedrijven die hulp bij geschillen bij ons bestelden kwamen ook wel voor;
Second opinions
Transmissieberekeningen

© Copyright 2024 - Leever Installatie Adviseurs B.V.