Stappenplan Legionellapreventie

Hoe kunnen wij u helpen?

Legionellapreventie bestaat uit deze vier stappen:

Stap 1: Risicoanalyse
Onze specialisten controleren uw installatie. Wij kijken of er risicopunten zijn waar groei van legionellabacteriën kan plaatsvinden.

Stap 2: Beheersplan
Wij geven aan waar de risicopunten zitten en omschrijven hoe dat opgelost kan worden.

Stap 3: Periodieke controle
U kunt met ons rapport en onze uitleg zelf de periodieke controles doen. U kunt dat ook aan ons vragen. Leever Legionellapreventie controleert dan periodiek uw installatie. Wij nemen watermonsters en krijgen de laboratoriumrapporten. Ook blijven we regelmatig temperatuurmetingen doen.

Stap 4: Legionella Veiligheidscertificaat
U ontvangt een Legionella Veiligheidscertificaat als uit de rapporten, de controles en de metingen blijkt dat uw installatie in orde is.

© Copyright 2022 - Leever Installatie Adviseurs B.V.