Nieuwe norm leidingwaterinstallaties op komst

Het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) werkt aan een nieuwe versie van de NEN 1006. De nieuwe norm voor leidingwaterinstallaties staat gepland voor 2013.

NEN 1006 geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

Bouwbesluit
Naar verwachting zal op 1 januari 2012 het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Zowel in het huidige als het nieuwe Bouwbesluit wordt NEN 1006 in zijn geheel aangewezen. Dit betekent dat voor aanleg van nieuwe installaties versie 2011 van NEN 1006 van toepassing is.

Europese wetgeving
Op dit moment zijn grote veranderingen aan de gang in Europese wet-en regelgeving. Deze hebben in meer of in mindere mate invloed op het onderwerp drinkwater. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Drinkwaterwetgeving en de Europese waternormen .

Herziening
Deze veranderingen zijn de aanleiding voor een grote herziening van NEN 1006. Onderwerpen die van belang zijn voor leidingwaterinstallaties worden verwerkt in de nieuwe versie van NEN 1006. Nieuwe of gewijzigde onderwerpen die in de herziening NEN 1006 worden meegenomen zijn onder andere huishoudwater, persproef en ongewenste opwarming van drinkwater in meterkasten.

bron: cobouw.nl