Regio Delta: Legionella-veilige woningen

Het is steeds moeilijker geworden koudwaterleidingen onder de 25 graden te houden. Doordat woningen steeds beter geïsoleerd zijn en installaties en leidingen zoveel mogelijk weggewerkt worden in vloeren, wanden, plinten, etc. ontstaan vaak zogenaamde hotspots. Gevolg: grote kans op legionellabesmetting. In de toelichting op het Bouwbesluit is een passage opgenomen met handreikingen waar je wel of geen leidingen mag leggen. Hier wordt ook verwezen naar de ISSO SBR-publicatie 811.

Met goede integratie in de bouwkolom en een betere afstemming van ontwerp en proces kunnen hoge kosten en onveilige situaties worden voorkomen. Dit geldt ook voor veilige drinkwaterleidingen in nieuwbouwwoningen en renovatiewoningen.

bron: bna.nl