Legionella in leidingen gevonden

REDUZUM – Tijdens de standaard controles van de Legionellawacht die in opdracht van de gemeente Boarnsterhim zijn uitgevoerd, is op vier plaatsen een legionellabacterie in leidingen aangetroffen.

Het gaat om de gymnastiekzalen van Warten en Reduzum en het gemeentekantoor aan de J.W. de Visserwei en de gemeentewerf aan de Oedsmawei in Grou.

Doucheverbod
Na deze constatering zijn de douchedeuren in Warten en Reduzum op slot gedraaid en is aangegeven dat er niet gedouched kan worden en waarom. Op dinsdag en woensdag aanstaande worden de leidingen in de gymzalen doorgespoeld en na zeven weken volgt er een extra nacontrole. Bij gemeentelijke gebouwen is de procedure gelijk.

Geen gevaar voor gezondheid
De legionella-bacterie die is aangetroffen is een van de vele soorten en zal door de genomen maatregelen geen gevaar voor de gezondheid opleveren.