Nieuwe wachttijd warmtapwater: 35 seconde

De wachttijd voor warmtapwater is nu 35 seconde. Dat geldt voor alle niet-circulerende systemen. Ook als de toestelwachttijd nul seconde is, blijft de maximale wachttijd 35 seconde. De wachttijd is te berekenen in Waterwerkblad 4.4A. Wanneer er een tapwatercirculatiesysteem ontworpen wordt, is de maximale wachttijd 20 seconde. In het verleden was de wachttijd 20 seconde vermeerderd met de toestelwachttijd met een maximum van 15 seconde. Waardoor totaal maximaal op 35 seconde uitgekomen kon worden.

*) In PE-X 12 is de snelheid hoger dan 1,5 m/s en dus ongewenst.

Leidingen met een kleine diameter zijn ideaal om flinke afstanden af te leggen vanaf het warmwaterapparaat naar het taptoestel, omdat dit de wachttijd beperkt. Echter vanwege de kleine diameter is de weerstand per meter hoog. Voorbeeld: een kunststofleiding met een buitenmaat van 12 millimeter kan maximaal 0,75 tapeenheden transporteren. Het drukverlies is dan 4,5 kPa per meter, zonder toeslag voor de hulpstukken. Deze kan oplopen tot 300%.

Wanneer voor deze werkwijze gekozen wordt, kan er een groot drukverschil tussen koud- en warmwateraansluitingen op een mengkraan ontstaan. Een grote drukverschilverhouding heeft als nadeel dat temperatuurschommelingen versterkt worden, zelfs bij thermostatische mengkranen. Om extreme drukverliezen door hulpstukken in kunststof leidingen te voorkomen adviseert ISSO-publicatie 55 om in kunststof leidingen geen hogere stroomsnelheid te ontwerpen dan 1,5 meter per seconde.