Droge blusleidingen

Moeten aanwezig zijn bij een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau (hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw).
Verder geldt;

  • Het aantal drogeblusaansluitingen is zodanig dat de afstand tussen een brandaansluiting van een drogeblusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied niet groter is dan 60m. Bij bestaande bouw is dat 110 m.
  • Moet voldoen aan de NEN1594.
  • Minimale capaciteit 10 l/s, bij een volledige automatische brandblusinstallatie 5 l/s.
  • Blusleidingen die een verblijfsgebied voeden dat hoger is dan 70 meter dienen zijn aangesloten op een drukverhogingsinstallatie en op een noodstroomvoorziening.
  • Blusleidingen die een verblijfsgebied voeden dat hoger is dan 70 meter boven het aansluitende terrein moeten voorzien zijn van een permanente aansluiting op een bluswatervoorziening.