Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties.

Prioritaire instelling volgens Waterleidingbesluit hoofdstuk IIIC?

 • Ziekenhuizen
 • Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini-)campings, bungalowparken, jachthavens
 • Zwembaden en sauna’s
 • Zorginstellingen
 • Celinrichtingen en asielzoekerscentra
  In artikel 17i van het Waterleidingbesluit staat welke organisaties en bedrijven exact onder de prioritaire instellingen vallen.

Ja, we zijn een prioritaire instelling: legionellabeheersplan volgens ISSO 55.1 (verplicht).
Nee, we zijn geen prioritaire instelling
Als u eigenaar bent van een collectieve leidingwaterinstallatie dan bent u verplicht om deugdelijk leidingwater beschikbaar te stellen. Volgens de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit.
Voor de eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties is een handleiding gemaakt om legionellarisico’s te elimineren. Het is niet verplicht deze handleiding te gebruiken. De handleiding heet: ISSO-publicatie 55.2.
Inventariseer eerst de tappunten. De uitvoering heet een beperkte risicoanalyse: hoofdstuk 3.
De uitkomst kan zijn:

 • geen aërosolvormige tappunten: dan ben je al klaar
 • een relatief beperkt aantal (maximaal 2): aanpak gericht op tappunten
 • een relatief groot aantal: uitgebreide risicoanalyse volgens ISSO-publicatie 55.1.

Alternatieve beheersconcepten;

 • Fysische techniek
 • Chemische techniek
 • Een combinatie

Fysische techniek: op het tappunt (gebruikspuntconcept) of voor een groter aantal (poortwachtersconcept).
Chemische techniek: achter de watermeter . Met één of meerdere desinfectiemiddelen. Door dosering van actieve stoffen aan de waterstroom. Of door bereiding van de stof of stoffen ter plaatse in de waterstroom (in-situ techniek).