ILT controleert legionella-aanpak Bed & Breakfastbedrijven

In december en januari controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of Bed & Breakfast-bedrijven (B&B’s) voldoen aan de regels voor legionellapreventie in hun drinkwater. B&B’s vallen als ze onderdak bieden aan meer dan vijf gasten onder strengere regels voor het voorkómen van legionellabesmettingen. Zij moeten net als bijvoorbeeld horecabedrijven, zorginstellingen en badinrichtingen een actuele risicoanalyse en beheersplan hebben, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Ook moeten zij beheersmaatregelen uitvoeren en halfjaarlijks monsters nemen. Doen zij dat niet dan neemt het risico op legionellabesmettingen toe.

De naleving van de legionellaregels bij B&B’s bleef de afgelopen jaren achter bij die in andere groepen bedrijven waarvoor de strengere regels gelden. Dat kwam onder meer door onduidelijkheid over welke B&B-bedrijven precies onder die strenge regels vielen. Met de inwerkingtreding van de Drinkwaterwet in 2011 is duidelijk dat deze regels gelden voor bedrijven die meer dan vijf personen onderdak kunnen bieden. Zij moeten vanaf 1 juli 2012 aan de eisen voldoen. De inspectie zal bij overtredingen die in deze controle-actie worden aangetroffen in eerste instantie volstaan met een waarschuwing. In 2013 worden B&B’s in het kader van legionellapreventie bezocht door de drinkwaterbedrijven. Wanneer bij die controles blijkt dat de zaken niet in orde zijn, zal de ILT sancties opleggen.

bron: ilent.nl;