Legionella bij 54-jarige man uit Breda

Een 54-jarige inwoner van Breda is opgenomen in het Amphia ziekenhuis in zijn woonplaats met een legionellabesmetting. De man is werkzaam bij de gemeente Breda.

Waar hij de besmetting heeft opgelopen is nog niet bekend en wordt op dit moment onderzocht.

In zijn woning en op zijn werk zijn van alle watertappunten waarmee hij in aanraking kan zijn gekomen monsters genomen. Deze worden onderzocht op aanwezigheid van deze bacterie. De uitslag van dit onderzoek is over maximaal twee weken bekend.

Voor instellingen bestaan er richtlijnen waaraan grote waterleidingsinstallaties moeten voldoen om de groei van legionellabacteriën te voorkomen. De gemeente Breda controleert in dat kader twee keer per jaar de leidingen en watertappunten van haar stadskantoren steekproefsgewijs op legionella.

Uit de laatste rapportages van 18 juli jongstleden blijkt dat er een variant van de legionellabacterie is aangetroffen in het stadskantoor, in de leidingen van de douches in de kelder, cv-ruimte en in het stadhuis in het invalidentoilet en het vulpunt van de cv in de kelder. Vast staat dat dit een ander type en een weinig risicovolle variant van de legionellabacterie is.

Uit voorzorg zijn de douches volgens de standaardprocedure meteen afgesloten tot een afdoende oplossing gevonden is. Ook de kraan van het invalidentoilet is om die reden afgesloten.

De GGD-West-Brabant probeert nu te achterhalen waar de Bredanaar de besmetting heeft opgelopen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het algemene publiek is blootgesteld aan een besmettingsbron.