Legionella beheersplan

“doorspoelen van waterleidingen bij weer gebruiken” zegt Rutte

Dit zegt de norm over doorspoelen

Doorspoelen van waterleidingen, ofwel spuien, is het verwijderen van loszittende vervuiling. Kort voordat een installatie (weer) in gebruik wordt genomen, moet om hygiënische redenen de installatie in ieder geval worden doorgespoeld.  Dit staat in artikel 2.4 van de  NEN 1006.

Doorspoelen staat verder uitgelegd in Waterwerkblad 2.4

Om loszittend vuil met drinkwater effectief te kunnen verwijderen moet de stroomsnelheid van het water in de leidingen ten minste 1,5 m/s bedragen (WB 2.4, artikel 2.1).
Dit is specialistenwerk. Er is namelijk een spoelplan nodig. Van leveringspunt naar tappunten. Per leidingdeel moet er uitgerekend worden welke achterliggende tappunten opengezet moeten worden en voor hoe lang.
Dit zegt de norm over doorspoelen

Voorbeeld van een spoelplan voor één leidingdeel

Stel je hebt een leiding van 24 meter lang en een inwendige diameter van 32 millimeter dan moet je bijna 6 minuten spoelen. Er moeten 208 tapeenheden opengezet worden. Een gootsteen is bijvoorbeeld 4 tapeenheden en een wastafel 1.  Dus er moeten 52 gootstenen opengezet worden. Als deze openstaan kun je na 6 minuten beginnen met dichtdraaien van de kranen.
Voorbeeld van een spoelplan voor één leidingdeel

Na het volledig afwerken van het spoelplan ben je nog niet klaar

Na het doorspoelen is het aan te bevelen om gedurende de eerste 3 maanden van gebruik van een nieuw aangelegde drinkwaterinstallatie , de
consumptietappunten dagelijks kort (ca. 2 minuten) te spoelen. Ook het in gebruik nemen van installaties die een lange periode niet in
gebruik zijn geweest (denk aan renovatie en lange vakantieperioden) is doorspoelen wenselijk en is het advies de eerste periode
consumptietappunten dagelijks kort te spoelen (“kraanadvies”).
Na het volledig afwerken van het spoelplan ben je nog niet klaar

Douches spoelen: doe de douche in een emmer. Met een natte handdoek over de emmer.

Algemene eisen gesteld aan een spoelplan

  • het beoogde doel van de methode van doorspoelen, (curatief/preventief en met drinkwater of met drinkwater+lucht);
  • doorstroom belemmerende appendages en aangesloten toestellenmoeten bij curatief doorspoelen worden uitgenomen respectievelijklosgekoppeld. Zo nodig moeten appendages worden vervangen doorpasstukken. Dit om het uitspoelen met voldoende stroomsnelheid mogelijk te maken en om storingen aan die appendages te voorkomen.
  • Denk ook aan de tappunten zelf (verwijder schuimstraalmondstukken, volumestroombegrenzers, douchekoppen) en aan storingsgevoelige onderdelen of componenten van mechanische terugstroombeveiligingseenheden (strainers, filters en keerklepcartridges).

legionellabacterie

Doorspoelen en legionella

Na het correctief doorspoelen kun je legionellamonsters laten nemen om te toesten of de installatie legionellaveilig is.

Het wekelijks spoelen van niet gebruikte leidingen werkt preventief tegen legionella. Correctief spoelen is niet bedoeld als oplossing tegen een te hoge concentratie legionella in waterleidingen.

Voor monstername en/of advies over het tegengaan van een legionellaoverschrijding kunt u ons bellen: 030-2931515. Mailen kan naar: info@leever.nl

Hulp nodig bij het opstarten van de waterinstallatie?

Wij helpen u graag:

030-2931515

info@leever.nl