Uitstel Bouwbesluit 2012

Minister Donner van BZK heeft gisteravond na overleg met de Tweede Kamer besloten de invoering van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe regels. De parlementariërs plaatsten kritische noten bij de voorgestelde reparaties (het zogenaamde veegbesluit) van het in juni door de Kamer vastgestelde Bouwbesluit 2012.

Donner was met name gevoelig voor het argument dat door de laatste wijzigingen toetsende ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht nog niet voldoende zijn opgeleid om nieuwe plannen goed te kunnen beoordelen. Naar aanleiding daarvan besloot Donner de invoering van het Bouwbesluit 2012 uit te stellen tot 1 april of in het uiterste geval tot 1 juli 2012.

Definitief
De definitieve beslissing laat hij afhangen van signalen uit de bouw. Voor de BNA reden om extra aan te dringen op een zo snel mogelijke invoering. Verdere vertraging leidt tot economische schade bij architecten, die nu al plannen uitwerken op basis van het nieuwe Bouwbesluit.

De BNA gaat ondertussen door met het geven van voorlichting over het nieuwe Bouwbesluit. De door het parlement gevraagde aanpassingen tasten de hoofdstructuur en inhoud van het Bouwbesluit 2012 namelijk niet aan. Zodra de detailaanpassingen bekend zijn zal de BNA zijn leden hierover inlichten. Een definitieve beslissing over de invoeringsdatum valt naar verwachting over 1,5 week.

Bron: bouwwereld.nl