Alles over warmteverliesberekeningen: tips, adviezen en nog veel meer…

Elke ruimte heeft een andere warmtebehoefte. Met een transmissieberekening of warmteverliesberekening bepalen we wat de warmtebehoefte van een ruimte is. We berekenen wat het warmteverlies is door constructies, zoals ramen en buitenmuren. Hier moet nog het verlies aan warmte door ventilatie en/of infiltratie bij. Met eventueel het extra vermogen erbij om binnen een bepaalde periode het vertrek op te warmen, zoals de nachtverlaging of de bedrijfsbeperking. Bekijk een voorbeeld van een transmissieberekening die wij maakten.

Wat is een schilberekening?

In sommige gevallen is een verkorte methode voldoende. In die gevallen berekenen we alleen het opstellingsvermogen op basis van het schilverlies. Zo’n schilberekening maken we bijvoorbeeld als voor een pand alleen het totale vermogen berekend moet worden. Het transmissieverlies per vertrek is dan niet nodig. Dit komt onder andere voor wanneer een ketelopstelling vervangen wordt door een warmtepompopstelling. Het is dan niet verstandig om het totale ketelvermogen te gebruiken bij het selecteren van de warmtepomp. Er is vaak nageïsoleerd. Dan volstaat een schiltransmissieberekening.

Zo maken wij de juiste transmissieberekening

Uw transmissieberekeningen maken wij met VABI Elements. Hiermee berekenen wij de warmtebehoefte per vertrek en per gebouw. Gebruikt u een warmtepomp, een ketel of een bivalent-systeem? Dan houden we daar rekening mee bij de berekening.
Wij hanteren de berekeningsmethode volgens de ISSO-publicatie 51/53/57-2017. Deze voldoet aan de Europese regelgeving NEN-EN 12831-1. In deze methode wordt rekening gehouden met LTV-systemen (lage temperatuurverwarmingssystemen) met een geringe warmtevraag.

Het opwekkingsvermogen berekenen

Met een transmissieberekening als basis kan het opwekkingsvermogen worden berekend. Dat is het nominale vermogen dat een warmtepomp of cv-ketel moet leveren om het gehele pand op temperatuur te kunnen houden. Of het aandeel in de collectieve warmteopwekker. In sommige gevallen is een optelsom van het warmteverlies van alle vertrekken voldoende. Maar vloerverwarming boven onverwarmde ruimten verhoogt het opwekkingsvermogen. Verschillende woningen in een appartementencomplex met één warmtepomp- of ketelopstelling verlaagt het opwekkingsvermogen.

Warmteverliesberekening

Verwarmingslichamen selecteren

Wij maken niet alleen transmissieberekeningen. Wij kunnen u ook adviseren bij het selecteren van verwarmingslichamen. Denk hierbij aan:

  • vloerverwarming
  • wandverwarming
  • plafondverwarming
  • radiatoren
  • convectoren
  • stralingspanelen
  • infraroodstralers
  • inductie-units
  • fancoil-units
  • luchtverhitters

Ook over roosters in de ruimten denken we graag met u mee. Wat het juiste rooster in de ruimte is, weet u namelijk pas na het berekenen van de luchthoeveelheden aan de hand van het transmissieverlies.

Waarom een transmissieberekening?

De uitkomst van de berekeningen gebruikt u om verwarmingslichamen als vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming, radiatoren, convectoren, stralingspanelen enzovoort te selecteren. De uitkomsten van warmteverliesberekeningen geven we per vertrek. Wij maken uw berekeningen exact. Hierdoor worden faalkosten zoals een te grote warmtepomp of te veel aan afgiftesystemen voorkomen.