Statisch inregelventiel

Energiebesparing in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen

Energiebesparing in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen

Het laatste deel van deze 6-delige blogreeks over gekoeld drinktapwatercirculatiesystemen gaat over energiebesparing.

 

Deel 5 van de 6-delige blogreeks ging over de  maximale stroomsnelheid in gekoeld drinktapwatercirculatiesystemen.

Energiebesparing door betere en dikkere isolatie

De beste manier om energie te besparen is om de leidingen zo dik mogelijk te isoleren met een zo laag mogelijke lambda-waarde. Dan hoeft de koude-opwekker zo min mogelijk te koelen.

Energie besparen door toerengeregelde tapwatercirculatiepompen.

Er is energie nodig om de tapwatercirculatiepomp te laten draaien. Bij een enkelvoudig systeem (dus zonder deelringen) kan gekozen worden voor een toerengeregelde pomp. Waarbij de toerenregeling plaatsvindt op basis van temperatuur. Hierdoor kan de pomp zelfs uit wanneer het water onder de 25°C. is.

Bij een systeem met deelringen kan ook een toerengeregelde pomp gebruikt worden. Er zijn dan in de deelringen thermostatische circulatieventielen nodig. Deze komen in elke deelring. Echter op de verste deelring komt wel een statisch inregelventiel die éénmalig met de hand ingesteld moet worden. De tapwatercirculatiepomp regelt in dat geval op basis van druk.

Eén of meerdere circulatiesystemen in een pand

Voor het maken van een koudtapwatercirculatienet kan gekozen worden voor één groot systeem met een groot vat en diverse deelringen. Ook zou de keuze kunnen vallen op diverse kleinere systemen. Met een klein vat of een kleine platenwisselaar en enkelvoudig, zodat er geen deelringen zijn.

Voor het grote systeem is het voordeel dat er slechts op één plaats koeling hoeft plaats te vinden, terwijl in het kleinere systeem dat op meerdere plaatsen moet. Bij het grote systeem zullen in verhouding veel meer koudwaterleidingen meecirculeren dan bij meerdere kleine systemen. Kleine systemen zullen snel gekozen worden voor alleen verlaagde plafonds of alleen de schachten.

tapwatercirculatiepomp voor gekoeld drinkwatercirculatiesystemen

 

Risico op condens

Het koelen van het gekoeld tapwatervoorraadvat gaat met vrije koeling, een warmtepomp of een koelmachine. Uiteraard in combinatie met een temperatuurregeling. Het valt te verwachten dat gedurende de levensduur van het gekoeld drinkwatercirculatiesysteem één of meerdere keren er een storing optreedt in de regeling. Op dat moment kan het water gekoeld worden tot maximaal 6°C. Waardoor er veel condens optreedt. Een doorsnee isolatie, die normaal gesproken gebruikt wordt voor drinkwaterinstallaties, volstaat dan niet meer. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van dampdichte isolatie. Waarbij bochten, beugels, appendages e.d. ook geïsoleerd moeten worden. En vakkundig zullen de naden gelijmd moeten worden. Dat maakt de installatie kostbaarder.

Aansluitleidingen kunnen een legionellarisico hebben

Als de temperatuur in een verlaagd plafond van een verkeersruimte hoger is dan 25°C., dan kan er voor gekozen worden om het koudwater te circuleren met een gekoeld tapwatercirculatiesysteem. De aftakkingen worden dan niet mee gecirculeerd. Echter het begin van de niet circulerende aftakking zit ook in het plafond wat te warm wordt. In deze stukken leiding kan nog steeds legionella nestelen. Een oplossing kan zijn de hoofdleiding door te lussen tot in het vertrek wat lager is dan 25°C. Daar dan de aftakking te maken, waarna de hoofdleiding teruggevoerd kan worden in het verlaagde plafond.

In deze laatste over gekoeld drinkwatercirculatiesystemen gingen we in op energiebesparing.

Terug naar deel 5.

Terug naar het begin: deel 1.

Er is ook een blogreeks over warmtapwatercirculatiesystemen.