Stroomsnelheid in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen

Stroomsnelheid in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen: wat is het maximum?

Deel 5 van de 6-delige blogreeks over gekoeld drinktapwatercirculatiesystemen gaat over de stroomsnelheid.

In blog 4 schreven we over deelringen in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen.

Welke stroomsnelheid mag je hebben in een gekoeld drinkwatercirculatiesysteem?

De snelheid in een koudtapwatercirculatiesysteem zal vanwege het geluid niet hoger mogen zijn dan 1 meter per seconde. Dit maximum is noodzakelijk  omdat het water 24 uur per dag stroomt. Dus er is 24 uur per dag stromingsgeluid. In grotere diameters kan deze relatief langzame stroming leiden tot alleen stroming in de kern van de buis. Aan de rand van de buis is er dan stilstand. Vermoedelijk is dat in het recirculatiedeel van het systeem langdurig. Tegen de buitenwand van de buis kan bij stilstand van water legionella goed koloniseren. Zeker in omgevingen met een temperatuur van 20°C. of meer.

Geluidmeter

Hou rekening met de NPSH-waarde van de circulatiepomp

We weten van een tapwatercirculatiesysteem voor warmwater dat de tapwatercirculatiepomp een gevoelig onderdeel is. Met de natuurkundige wetten in ogenschouw zal dat probleem bij een koudtapwatercirculatiepomp in ieder geval kleiner zijn. Zorg in ieder geval voor de juiste NPSH-waarde. Dat is de geleverde statische druk die nodig is bij de zuigzijde van de pomp. Een goede dampdichte isolatie zal zeker ook de levensduur van de pomp verlengen.

Voorkom een foutieve aansluitvolgorde in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen

Een system wat zijn bestaansrecht haalt uit het circuleren van gekoeld tapwater, dan is het van groot belang dat niet ergens stagnatie plaatsvindt. Dit kan voorkomen worden door een systeem met deelringen op de juiste wijze te ontwerpen. Waardoor de eerste deelring, in stroomrichting gezien vanaf het koelvat, de laatste aansluiting is op de verzamelcirculatieleiding die weer teruggaat naar het koelvat. De tweede deelring, in stroomrichting gezien vanaf het koelvat is dan de een-na-laatste aansluiting op de verzamelcirculatieleiding die teruggaat naar het koelvat. Enzovoort. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden wanneer de toevoerleidingen van het gekoeldtapwatercirculatiessyteem en de recirculatieleidingen van het systeem steeds parallel geprojecteerd worden.

In blog 6 gaan we in op energiebesparing in gekoeld drinkwatercirculatiesystemen.

Terug naar deel 4.

Terug naar het begin: deel 1.

Er is ook een blogreeks over warmtapwatercirculatiesystemen.