Warmteverlies- berekeningen voor eeuwenoude torens en molens

‘Warmteverlies- berekeningen voor eeuwenoude torens en molens’

Een warmteverliesberekening is er om het verwarmingsvermogen per vertrek te bepalen. Wij krijgen regelmatig de vraag om het vermogen van bijvoorbeeld een warmtepomp te bepalen. Dit hebben wij gedaan voor diverse bijzondere gebouwen. Bijvoorbeeld kerken, molens, kastelen en diverse torens. Het ging daarbij onder meer om warmteverliesberekeningen voor klanten in Utrecht, Amsterdam, de Betuwe, Rotterdam en Almere.

Ons plan en de aanpak

In deze situaties bepalen wij altijd op locatie de constructies en de isolatiewaarden. Tevens checken wij het glas en de ventilatie. Dit doen wij door de dikte van de constructies te meten. Hoofdzakelijk van de buitenschil. Ook bepalen wij het glassoort en de U-waarde. In sommige gevallen bepalen wij met meetapparatuur de Rc-waarde van een constructie.

Nadat wij de benodigde gegevens verzameld hebben, tekenen wij de plattegronden in AutoCAD. Vervolgstappen zijn;

 • het inlezen van deze plattegronden
 • het geometrisch compleet maken van het object in VABI-Elements
 • het kiezen van een standaard profiel en
 • het aanpassen van delen van het profiel.

Benodigdheden

Om de warmteverliesberekening te maken hebben wij dit bij voorkeur nodig:

 • plattegrondtekeningen;
 • doorsnedes;
 • gevelaanzichten(zij-aanzichten);
 • soort verwarming;
 • soort ventilatie (systeem C of D volgens het bouwbesluit, eventueel WTW);
 • gewenste temperaturen per vertrek, Rc- en U-waarden;
 • de opwarmtoeslag;
 • de bedrijfsbeperking (zoals nachtverlaging of ononderbroken).

warmteverliesberekening watertoren

Resultaat

De klant ontvangt van de warmteverliesberekening een rapport met daarin:

 • het te installeren vermogen per vertrek
 • het vermogen van de warmte-opwekker (warmtepomp of ketel)
 • het benodigd vermogen per vierkante meter, totaal en per vertrek
 • het benodigde vermogen per kubieke meter, totaal en per vertrek.

Met deze uitkomsten kan de klant verwarmingslichamen selecteren;

 • vloerverwarming (elektrisch of gevuld met water)
 • radiatoren (elektrisch of met c.v.-water)
 • convectoren (elektrisch of met c.v.-water)
 • een stralingsplafond
 • een infraroodstraler

Trots op deze transmissieberekening

Wij maakten diverse warmteverliesberekeningen. In utiliteitsbouw en woningen. Het meest trots zijn wij op de transmissieberekeningen voor bijzondere projecten. Wij werkten bijvoorbeeld aan de Domtoren in Utrecht. Daar zijn de dikke muren en vloeren de uitdaging. Wij rekenden ook aan een oude watertoren waar een restaurant en kantoren in zijn gekomen. Tevens maakten wij berekeningen voor andere watertorens en molens. Daar kwamen woningen in. Het zijn dan geen standaard berekeningen, maar echte uitdagingen. Dat komt onder meer omdat de Rc-waarden berekend moeten worden. Dit doen wij volgens ISSO-publicatie 68. In deze gevallen zochten we op locatie uit;

 • waar de constructies uit opgebouwd waren
 • wat de Lambda-waarde was en
 • wat de dikte was van de gebruikte bouwmaterialen en de isolatie.

Warmteverliesberekening Rc-waarde

 

 

 

 

 

 

 

Video over transmissieberekeningen

Voorbeeldproject bekijken

Een warmteverliesberekening bestellen