Beheer van de waterinstallatie

Nadat de analyse en het beheersplan akkoord zijn, begint gelijk het beheer. Hiervoor moeten de juiste personen worden aangewezen. Dat moet in het beheersplan staan. Iedereen moet weten wat zijn taak is. Van TD-medewerker tot directie. Wij kunnen helpen dit stukje organisatie op te zetten. En te volgen totdat het in de cultuur is ingesleten. Tevens kunnen wij de directie aan het eind van het jaar bijstaan om te kijken of het hele jaar alles volgens afspraak is uitgevoerd. De directie kan dan vol vertrouwen een handtekening zetten onder het beheersplan van het afgelopen jaar.