Laat een legionellarapportage maken

Laat bij de oplevering een legionella-analyse maken. Wij doen dit graag. U kunt ook de installateur de analyse en het beheersplan laten maken. Let er wel op dat de installateur, of de partij die de onderaannemer van het installatiebedrijf is, gecertificeerd is volgens BRL6010. Wanneer de installateur het beheersplan heeft gemaakt, laat ons deze dan keuren.