Legionella in ziekenhuis Terneuzen

In het waterleidingsysteem van ZorgSaam Ziekenhuis, locatie De Honte in Terneuzen is legionella geconstateerd. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Legionella levert alleen risico voor de gezondheid op bij verneveling. Dit betekent dat er in De Honte tijdelijk niet gedoucht kan worden. Vandaag worden speciale filters in de douches geplaatst, zodat men later deze dag weer veilig kan douchen.

De GGD, ministerie van VROM en Delta zijn volgens de richtlijnen op de hoogte gebracht.