Geluidmeter

Voorkom geluidshinder in waterinstallaties

Geluidhinder door leidingwaterinstallaties is zoveel mogelijk te voorkomen;

  • Voorkom vernauwende fittingen
  • Beperk waterslag
  • Maximum snelheid 1,5 meter per seconde in uittapleidingen
  • Maximum snelheid in tapwatercirculatiesystemen: 0,7 meter per seconde
  • Voorkom cavitatie bij tapwatercirculatiesystemen
  • Kies bij toepassen van een drukverhogingsinstallatie voor een toerengeregelde uitvoering
  • Gebruiksdruk aan het begin van de waterinstallatie beperken tot 300 kPa
  • Beperk de sluitsnelheid van (automatische) afsluiters

 

Voorkom vernauwende fittingen

Roodkoperen systemen hebben hulpstukken die niet vernauwen. De meeste kunststof systemen hebben wel vernauwende fittingen. Echter waterslag moet ook beperkt worden om geluid te minimaliseren. In dat geval zijn kunststof leidingen weer gunstiger dan roodkoperen leidingen.

 

Beperk waterslag

Kunststof leidingen hebben een positieve invloed op waterslag ten opzichte van metalen leidingen. Snelheid en de gebruiksdruk beperken helpt ook. Net als het goed beugelen van leidingen. Bijvoorbeeld met rubber inlage. En gemonteerd in een zo zwaar mogelijke constructie. Het op de juiste wijze aansluiten van de toestellen en het gebruik van geschikte toestellen heeft eveneens een positieve uitwerking.

 

Maximum snelheid 1,5 meter per seconde in uittapleidingen

Een lagere snelheid levert minder stromingsgeluid op en minder waterslag. Meestal wordt de snelheid berekend in de leidingen zelf. Bijvoorbeeld met een waterleidingberekening. Vaak wordt geen rekening gehouden met de snelheid in de vernauwingen. Kunststof leidingen hebben vernauwingen. Roodkoperen installaties niet.

 

Maximum snelheid in tapwatercirculatiesystemen: 0,7 meter per seconde

Circulatiesystemen van warmtapwater draaien 24 uur per dag. Het uitzetten van de pomp mag, maar het advies is niet langer dan 10 uur per etmaal. Dus tijdens gebruiksuren, wanneer de pomp aanstaat, moet stromingsgeluid worden beperkt. Dat kan door de snelheid te maximaliseren. Overigens is erosie-corrosie ook een reden om de maximale snelheid op 0,7 meter per seconde of lager te houden.

 

Voorkom cavitatie bij tapwatercirculatiesystemen

Imploderen heeft een hoog geluidsniveau. Dit imploderen kan voorkomen worden door het circulatiesysteem te voorzien van automatische ontluchters. Het oplopend monteren van leidingen en een minimale snelheid van 0,5 meter per seconde helpen de luchtbellen te transporteren. Om dan te ontsnappen bij sanitaire kranen of de automatische ontluchters. Daarnaast is het noodzakelijk om de zuigzijde van de pomp aan de onderzijde te hebben. De statische druk bij deze zuigzijde moet hoog genoeg zijn. Ons advies is 120 kPa. Het daar monteren van een manometer geeft er inzicht in.

 

Kies bij toepassen van een drukverhogingsinstallatie voor een toerengeregelde uitvoering

Het spreekt voor zich dat een toerengeregeld pomp de snelheid aanpast. Omdat de druk aangepast wordt aan de volumestroom. Het helpt eveneens om het schakelvat te vergroten. Er moeten wel minimaal 30 schakelingen per dag zijn. Kies anders voor een doorstromend schakelvat. Er zijn ook situaties waarbij er wel een hydrofoorinstallatie is, maar die nooit inschakelt. Dan kan de drukverhoger buiten bedrijf gesteld worden. Maak voor de zekerheid eerst wel een waterleidingberekening.

 

Gebruiksdruk aan het begin van de waterinstallatie beperken tot 300 kPa

Daar waar mogelijk zelfs nog lager. Want een lagere druk leidt tot minder geluid. Bij hoogbouw is dat niet haalbaar. Wel kan dat ontwerp zo optimaal mogelijk gemaakt worden qua druk.

 

Beperk de sluitsnelheid van (automatische) afsluiters

Snel sluitende kranen leveren waterslag op. Daardoor kunnen hoge pieken in de druk ontstaan. Met veel geluid tot gevolg. Selecteer bij voorkeur kranen met een geschikte sluitingstijd. Zie hiervoor Waterwerkblad 2.1F.