Voorlopig geen nieuwe energienorm

Nieuwsbank weet te melden dat er voorlopig geen nieuwe energienorm komt.

Nieuwsbericht | 06-10-2010

Voorlopig komt er geen nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor het bouwen van nieuwe woningen. Dat heeft minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie besloten, nadat bleek dat de kwaliteit van de nieuwe norm niet 100% goed is.

Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de
energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw.

Geen norm EnergiePrestatie Gebouwen

Het ministerie van VROM/WWI heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opdracht gegeven om een nieuwe norm voor de EPC te ontwikkelen, omdat de oude norm gedateerd is. Het NEN heeft 30 september 2010 aangegeven daarvoor nog geruime tijd nodig te hebben. Op korte termijn is er geen EnergiePrestatie Gebouwen (EPG) norm van voldoende kwaliteit beschikbaar is; rekenkundige controles laten verschillende uitkomsten zien.

EnergiePrestatie Nieuwbouw (EPN)

Op dit moment wordt er gerekend met de EnergiePrestatie Nieuwbouw (EPN). Zolang er geen nieuwe norm is, wordt er gerekend met deze norm. Op basis van deze norm zijn ook al kosten- en effectstudies gedaan voor de aanscherping van de EPC van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011.

Afspraak uit Lente-akkoord

De afspraak dat de EPC voor nieuwe woningen periodiek wordt aangescherpt, komt uit het Lente-akkoord uit 2008. Dit is een convenant over energiebesparing in de nieuwbouw tussen marktpartijen en het Rijk. Het doel is dat nieuwe woningen steeds energiezuiniger worden in de toekomst.

Afzender

* Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer