Ziekenhuizen laten legionella lopen

Ziekenhuizen leven de regels om legionellabesmetting te voorkomen iets beter na dan een jaar geleden, constateert de VROM-Inspectie. Toch is nog bij 38 procent van de onderzochte ziekenhuizen sprake van een (sterk) verhoogd risico op besmetting (2009: 52%).

Eén ziekenhuis kreeg een last onder dwangsom aangezegd. Vanaf 1 januari wordt opnieuw bij een derde deel van de ziekenhuizen gecontroleerd of zij genoeg doen om legionellabesmetting te voorkomen.

De drinkwaterbedrijven controleren jaarlijks gericht bij groepen bedrijven en instellingen waar de risico’s bij een legionellabesmetting het grootst zijn, zoals ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zwembaden, hotels en cellencomplexen.

Deze groepsgewijze aanpak, die ook vooraf wordt aangekondigd, moet ertoe leiden dat bedrijven en instellingen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid bij het beheer van drinkwaterinstallaties.

Ondanks die groepsgewijze aanpak werden ook dit jaar nog bij meer dan de helft van de gecontroleerde ziekenhuizen overtredingen ontdekt, zoals het niet uitvoeren van periodieke maatregelen om besmetting te voorkomen en het niet opstellen en bijhouden van het verplichte logboek.

Bij het ziekenhuis dat een last onder dwangsom kreeg aangezegd, was op twee locaties het beheersplan onvoldoende, de risicoanalyse niet volledig en waren de logboeken niet goed ingevuld.

Van de in gebreke blijvende ziekenhuizen zegt negen procent de maatregelen niet te willen uitvoeren, twaalf procent zegt de maatregelen niet te kunnen uitvoeren en de rest zegt de overtredingen uit onkunde te begaan.

Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige longontsteking, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten chronische klachten.

Controleresultaten Legionellapreventie 2010 (pdf)

Bron: facility-info.com