Inspectie vraagt binnenvaart alert te zijn op legionella

De Inspectie Verkeer en Waterstaat vraagt binnenvaartschippers alert te zijn op de verhoogde kans die ze lopen op een legionella-besmetting.

Aanleiding hiervoor is de aanwijzing dat watertanks en leidingen door binnenvaartschepen niet altijd voldoende lijken te worden bijgehouden om de kwaliteit van het water te waarborgen. Zo zijn er indicaties dat systemen niet regelmatig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën en zeggen de fabrikanten dat er maar weinig vraag bestaat naar kwetsbare onderdelen die periodiek vervangen zouden moeten worden.

Besmetting met de legionella vindt plaats via de longen door het inademen van in de lucht zwevende waterdeeltjes waarin de bacterie zit. De inspectie adviseert schippers daarom, naast een regelmatige controle van watersystemen, vooral ook te letten op mogelijke besmettingshaarden aan boord waar waterdamp in voorkomt, zoals douches en airco-installaties. De legionellabacterie gedijt het best bij temperaturen tussen de 20 en 50 graden, met een optimum tussen de 25 en 40 graden.

Met enkele voorzorgsmaatregelen kunnen schippers de kans op een legionella-besmetting verkleinen. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de kwaliteit, inrichting en plaats van de watertanks en leidingen. Ook moeten schippers met name in Oost-Europese landen alert zijn op de kwaliteit van het ingenomen drinkwater.

Bron: ivw.nl